Archive

Zegar ZEN

Zegar ZEN: prostota, surowość i klarowność formy. ..”ZEN z natury jest nie do zdefiniowania. Można go doświadczyć, można go przeżyć, ale język jest niewystarczający, aby go wyrazić. ZEN można pokazać, ale nie wypowiedzieć”. Zegar ZEN to próba odpowiedzi na pytanie:

Więcej

ZEN Clock

Clock ZEN: simplicity, austerity and clarity of form. Zen Clock is an attempt to answer the question: What is Zen?.. “The nature of ZEN  is hard to define. You can experience ZEN, you can survive it, but the language is insufficient to

Więcej